Blogg

Uppsats

Examen närmar sig och jag sitter och skriver på min uppsats. Jag skriver om lärares upplevelse av telenärvarorobot i klassrummet. Det har varit intressant och spännande att lyssna till kollegor runt om i landet som har använt eller använder sig av telenärvarorobot. Så inspirerande! Lärare som ser möjligheter i nya verktyg och som sätter eleven […]